-93%

Phụ kiện lọc nước

Bình áp thép

2.900.000 200.000
-93%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc Cation 20 inch

2.900.000 200.000
-93%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc CTO – GAC

2.900.000 200.000
-93%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc Karofi Tourmaline

2.900.000 200.000
-40%
50.000 30.000
-40%

Phụ kiện lọc nước

Lõi lọc- Smax Duo 2- Bảo vệ kép

50.000 30.000
-93%

Phụ kiện lọc nước

Màng ro purifim – usa

2.900.000 200.000
-93%

Phụ kiện lọc nước

Máy điện phân

2.900.000 200.000